Інформація про перелік товарів, робіт і послуг із зазначенням їх вартості отриманих незалежно від джерел за 2022 рік