Мовна готовність до навчання в школі

25.Січ.2021
Мовна готовність до навчання в школі

До 6 років в дитини має бути сформована мовна готовність до навчання в школі:
• малюк повинен уміти правильно і чітко вимовляти слова і всі звуки рідної мови, говорити досить гучно, в помірному темпі;
• малюк повинен володіти звуковим аналізом слова, тобто не лише відрізняти звуки один від одного, але і чітко визначати їх послідовність, визначати місце звуку в слові;
• малюк повинен правильно будувати речення різної конструкції, погоджувати слова в роді, числі і відмінку;
• правильно вживати іменники, що не відмінюються;
• правильно підбирати потрібні суфікси при словотворенні; словниковий запас дитини, що вступає до школи, повинен складати не менше 2000 слів, причому в ньому мають бути присутніми всі основні частини мови: іменники, прикметники, дієслова, числівники, займенники, прийменники, частки, вигуки.
• малюк повинен логічно, послідовно, виразно, досить повно і точно передавати зміст знайомих казок, розповідей; самостійно складати розповіді по сюжетних картинках, просліджуючи послідовність подій і уловлюючи причинно-наслідкові зв’язки;
Це найголовніше, на що треба звернути увагу. І дуже важливо навчити малюка правильно говорити, терпляче добиватися від нього правильної вимови.