Прогулянки на свіжому повітрі

08.Лис.2021
Прогулянки на свіжому повітрі

Прогулянки на свіжому повітрі
Традиційно прогулянка включає в себе організацію з вихованцями спостережень за явищами природи (рослинним і тваринним світом,неживою природою), різноманітні ігри, трудову діяльність, спортивні вправи і самостійну діяльність діяльність дітей за їх вибором.
При плануванні прогулянки слід врахувати безліч різноманітних факторів : погодні умови, вік і контингент дітей, наявність інвентарю та відповідного обладнання і багато чого цікавого.
Намагаючись збагатити прогулянки рухливими іграми та фізичними вправами, слід пам‘ятати, що рухову активність дітей наприкінці ранкової прогулянки за 10-15 хвилин до її закінчення рухливість дітей обмежується. Цим забезпечується спокійний перехід до обіду та денного сну.
Види розвивальних прогулянок:
Прогулянки – походи являють собою організований вид діяльності, в ході якого вирішуються оздоровчі завдання, удосконалюються рухові навички та фізичні якості дітей, задовольняються їх пізнавальні потреби, виховується любов і естетичне ставлення до природи. Проводити їх слід з дітьми старшого дошкільного віку. Оптимальна кількість таких прогулянок дві-три на рік.
Розважальні прогулянки з персонажем спрямовані на створення позитивного емоційного фону, емоційне і психологічне розвантаження дітей, задоволення їх потреби в руховій активності.
Форми організації можуть бути різноманітними, оскільки залежать не тільки від поставлених цілей і завдань, а й від тематичної спрямованості та смислової насиченості. Прогулянки з персонажем добре використовувати для мотивації вихованців до певного виду діяльності. Персонаж допомагає зацікавити всіх дітей групи, залучити їх до спільної ігрової діяльності, спостережень, праці.
Прогулянка-подія присвячується певній темі або події в дитячому садку. Вона допомагає вихователю підкреслити важливість події, уточнити їх значення, з‘ясувати характер сприйняття певної теми. Прогулянки даного виду сприяють розумовому, моральному, етичному вихованню, розвивають допитливість дошкільнят.
Спортивні прогулянки спрямовані на зміцнення здоров‘я, профілактику стомлення, фізичний і розумовий розвиток, оптимізацію рухової активності дітей. Акцент в ході проведення таких прогулянок робиться на формування фізичних якостей,вихованню інтересу до спорту та здорового способу життя.
Отже, основні завдання, які реалізуються в ході спортивної прогулянки:
– організація активного спортивного відпочинку дітей ;
– закріплення рухових навичок;
– розвиток фізичних та морально-вольових якостей дошкільників.
Плануючи окремо кожну прогулянку, слід використовувати широкий спектр інформаційного матеріалу, щоб досягти основні цілі, а саме:
– розширити кругозір дітей;
– навчати використовувати набуті знання в іграх та самостійній різноманітній діяльності;
– навчати дітей робити самостійні висновки під час спостережень за погодними умовами; розвивати творчу уяву, фантазію, пам‘ять, увагу, мовлення дітей;
– підтримувати інтерес до природних явищ, соціуму; – виховувати вміння уважно слухати однолітка та дорослих;
– виховувати любов до рідної природи; – формувати перші уявлення про екологічний світ.
Доцільно організувати спостереження за живою і неживою природою, працею дорослих, за проїжджою частиною вулиці тощо. Розпочинати спостереження краще шляхом порівняння: «Що змінилося?» Це змушує дітей придивитися до того чи іншого явища природи і самостійно шукати відповідь або звернутися по допомогу дорослого; дає змогу сформувати в дітей чіткі уявлення про природні об‘єкти.
Безпосереднє спілкування з природою, систематичні цілеспрямовані спостереження та бесіди виховують у дітей уміння встановлювати зв‘язки між змінами погоди та життям рослин, тварин; допомагають робити висновки; сприяють розвитку мислення, уваги та пам‘яті,вихованню любові до рідного краю та бережливого ставлення до природи.
Для того щоб прогулянка була цікавою для дитини, необхідно зробити її різноманітною і корисною. Одним із прийомів стимулювання дитячої активності є залучення різноманітних завдань, дидактичних вправ, дослідів з природним матеріалом. Вони короткотривалі й проводяться впродовж 3-4 хвилин. Залежно від спостережень такі завдання можна запропонувати дітям і на початку і наприкінці прогулянки. Завдання повинні бути різноманітними, але доступними для виконання і зрозумілими кожній дитині. Необхідно подбати і про ігровий момент. Важливо під час виконання таких завдань дати можливість дітям пофантазувати, проявити власний творчий пошук, стимулювати їх розумову і дослідницьку діяльність.
Під час виконання трудових дій важливо сформувати позитивне ставлення, повагу до праці дорослого, бажання залучати до трудового процесу, проявити ініціативу та самостійність. Виконання трудових завдань на прогулянці триває 10-20 хвилин, тому дітям цікаво відчувати себе співучасником захопливої справи. Слід пам‘ятати, що для дітей виконання трудових дій – це трудомістка робота, яка вимагає багато терпіння, уваги, творчості дітей та педагога.
Гра для дітей дошкільного віку є провідною формою діяльності. Головне завдання під час організації ігрової діяльності полягає в тому,щоб навчати дітей грати активно і самостійно, особливо старших дошкільників. Для цього потрібно заздалегідь підготувати місце проведення гри, надати необхідний інвентар та підказати, яку гру доцільно провести.
Самостійна ігрова діяльність дітей займає основну частину перебування дітей на свіжому повітрі під керівництвом вихователя. Під час самостійних ігор дітей вихователь підтримує їхню активність, ініціативу, радісний настрій, попереджує конфліктні ситуації, створюючи на прогулянці атмосферу доброзичливості і симпатії до однолітків.
Використання художнього слова під час прогулянок має особливе значення для розвитку дітей дошкільного віку та дає помітний ефект, знімаючи психологічну напругу, налаштовує на доброзичливе та позитивне ставлення до всього живого.